Table : bidders

Raw table description

Fields

id id

{
 "name": "id",
 "type": "primaryKey"
}

buyerId M  → buyers

{
 "name": "buyerId",
 "type": "foreignKey",
 "table": "buyers",
 "mandatory": "true"
}

biddingId M  → biddings

{
 "name": "biddingId",
 "type": "foreignKey",
 "table": "biddings",
 "mandatory": "true"
}

communicationTokenId M  → communicationTokens

{
 "name": "communicationTokenId",
 "type": "foreignKey",
 "table": "communicationTokens",
 "mandatory": "true",
 "schema": "mspx_admin"
}

createdDate

{
 "name": "createdDate",
 "type": "timestamp"
}

createdByUserId  → userAccounts

{
 "name": "createdByUserId",
 "type": "foreignKey",
 "table": "userAccounts",
 "schema": "mspx_admin"
}

sendInformationBySMS bit

{
 "name": "sendInformationBySMS",
 "type": "bit"
}

sendInformationByEmail bit

{
 "name": "sendInformationByEmail",
 "type": "bit"
}

sendInformationWebsite bit  (Depends on sendInformationByEmail)

{
 "name": "sendInformationWebsite",
 "type": "bit",
 "note": "Depends on sendInformationByEmail"
}

allowBidsFromWebsite bit  (Depends on, sendInformationByEmail, sendInformationWebsite)

{
 "name": "allowBidsFromWebsite",
 "type": "bit",
 "note": "Depends on, sendInformationByEmail, sendInformationWebsite"
}

allowBidsFromSMS bit  (Depends on sendInformationBySMS)

{
 "name": "allowBidsFromSMS",
 "type": "bit",
 "note": "Depends on sendInformationBySMS"
}

acceptAutomaticBids bit

{
 "name": "acceptAutomaticBids",
 "type": "bit"
}

bidThreshold $$  (Used for automatic bids, if they are automatically accepted they need to be <= bidThreshold else they will be put i quarantine)

{
 "name": "bidThreshold",
 "type": "money",
 "note": "Used for automatic bids, if they are automatically accepted they need to be <= bidThreshold else they will be put i quarantine"
}

status M E

{
 "name": "status",
 "type": "enum",
 "enums": [
  "ENUMS_BIDDER_STATUS_ACTIVE (Aktiv)",
  "ENUMS_BIDDER_STATUS_DROPPED_OUT_WITH_INFORMATION (Hoppat av, fortsätter få budinfo)",
  "ENUMS_BIDDER_STATUS_DROPPED_OUT (Hoppat av, får ingen budinfo)",
  "ENUMS_BIDDER_STATUS_STOPPED_WITH_INFORMATION (Stannat, fortsätter få budinfo)",
  "ENUMS_BIDDER_STATUS_STOPPED (Stannat, får ingen budinfo)"
 ],
 "mandatory": "true"
}

updatedDate

{
 "name": "updatedDate",
 "type": "updated"
}

Referenced by

bidderStatusLog as bidderId
bids as bidderId