Table : webhome

Raw table description

Fields

id id

{
 "name": "id",
 "type": "primaryKey"
}

header M E

{
 "name": "header",
 "type": "enum",
 "enums": [
  "WEBHOME_HEADER_PAGE_ABOUT (Innehåll på Om oss sidan)",
  "WEBHOME_HEADER_PAGE_SELL (Innehåll på Säljsidan)",
  "WEBHOME_HEADER_PAGE_BUY (Innehåll på Köpsidan)",
  "WEBHOME_HEADER_PAGE_CONTACT (Kontakta oss (Premium))",
  "WEBHOME_HEADER_PAGE_FOREIGN (Utland)",
  "WEBHOME_HEADER_PAGE_STARTPAGE (Hem)",
  "WEBHOME_HEADER_COLOR_BODY_BG (Bakgrundsfärg bakom innehåll)",
  "WEBHOME_HEADER_COLOR_NAVBAR_BG (Bakgrundsfärg på den övre navigationsfältet)",
  "WEBHOME_HEADER_COLOR_NAVBAR_TEXT (Textfärg på övre navigationsfältet)",
  "WEBHOME_HEADER_COLOR_CONTENT_BG (Bakgrundsfärg på innehållsområdet)",
  "WEBHOME_HEADER_COLOR_CONTENT_TEXT (Textfärg på innehållsområdet)",
  "WEBHOME_HEADER_COLOR_SEARCH_BOX_BG (Bakgrundsfärg på sökrutan i övre navigeringsfältet)",
  "WEBHOME_HEADER_COLOR_SEARCH_BOX_TEXT (Textfärg på sökrutan i övre navigeringsfältet)",
  "WEBHOME_HEADER_COLOR_ACCENT (Accent färg för att lyfta fram vissa delar.)",
  "WEBHOME_HEADER_COLOR_ACTIVE_BUTTON_BG (Bakgrundsfärg på en aktiv knapp)",
  "WEBHOME_HEADER_COLOR_ACTIVE_BUTTON_TEXT (Textfärg på en aktiv knapp)",
  "WEBHOME_HEADER_COLOR_BUTTON_BG (Bakgrundsfärg på en vanlig knapp)",
  "WEBHOME_HEADER_COLOR_BUTTON_TEXT (Textfärg på en vanlig knapp)",
  "WEBHOME_HEADER_COLOR_LIST_OBJECTS_BG (Bakgrundsfärg på objektrutan när du listar egenskaper)",
  "WEBHOME_HEADER_COLOR_HEADING_TEXT (Textfärg på rubriker exempel egenskapsnamn)",
  "WEBHOME_HEADER_COLOR_SUBHEADING_TEXT (Textfärg för underrubriker exempel bostadsområde)",
  "WEBHOME_HEADER_COLOR_LINK (Länkfärg)",
  "WEBHOME_HEADER_COLOR_LINK_HOVER (Länkfärg i svävande tillstånd)",
  "WEBHOME_HEADER_IMAGE_PAGE_ABOUT (Webbadress till en bild för Om oss sidan)",
  "WEBHOME_HEADER_IMAGE_PAGE_SELL (Webbadress till en bild för Säljsidan)",
  "WEBHOME_HEADER_IMAGE_PAGE_BUY (Webbadress till en bild för Köpsidan)",
  "WEBHOME_HEADER_IMAGE_PAGE_FOREIGN",
  "WEBHOME_HEADER_IMAGE_PAGE_STARTPAGE",
  "WEBHOME_HEADER_IMAGE_PAGE_CONTACT",
  "WEBHOME_HEADER_LOGO_URL (Nedan lägger du in URLn till din logga på nätet)",
  "WEBHOME_HEADER_TEMPLATE_MENU (Menynrubrik)",
  "WEBHOME_HEADER_TEMPLATE_LIST (Fastighetens objektstyp)",
  "WEBHOME_HEADER_TEMPLATE_DEALS_SEARCH (Sökfältet)",
  "WEBHOME_HEADER_TEMPLATE_CONTENT_TITLE (Innehållsrubrik)",
  "WEBHOME_HEADER_TEMPLATE_DEAL_FILTER (Uppdragsfilter (Premium))",
  "WEBHOME_HEADER_GOOGLE_ANALYTICS_TRACKING_ID (Google analytics tracking id (UA-000000-2) (Premium))"
 ],
 "mandatory": "true"
}

body

{
 "name": "body",
 "type": "text"
}

fileId  → files

{
 "name": "fileId",
 "type": "foreignKey",
 "table": "files"
}

updatedDate

{
 "name": "updatedDate",
 "type": "updated"
}